Kapalinový paprsek - Laboratoř J163 (suchá část)

Přístrojové vybavení laboratoře:

 • Měřič vodivosti a PH Eutech Instruments CyberScan PC6000
 • Oxymetr Eutech Instruments CyberScan DO1500
 • Speciální zařízení pro analýzu stěn vzorků na bázi fotoaparátu NIKON D300
 • Speciální zařízení pro měření drsnosti a vlnitosti malých vzorků na bázi laserové diody s detektorem (návrh a výroba KPVP,
  FVT v Prešove, TU Košice)
 • Speciální zařízení pro měření drsnosti a vlnitosti velkých vzorků na bázi laserové diody s detektorem (návrh a výroba KPVP,
  FVT v Prešove, TU Košice)
 • Mikroskopová sestava na bázi mikroskopu NOVEX Holland s digitální kamerou
 • Měřič magnetického pole F.W.Bell Gauss/Teslameter 5080
 • Digitální váha OHAUS ARC120 do hmotnosti 3kg