Speciální materiály a technologie

Studiem tohoto studijního směru získají posluchači širší přehled v oblasti fyziky speciálních materiálů a elementárních technologických procesů jejich přípravy.

Lyofilizátor
Lyofilizátor

Planetární achátový mlýn
Planetární achátový mlýn

Studenti se naučí:

 • analyzovat speciální materiály z hlediska jejich makroskopických fyzikálních vlastností i vnitřní struktury,
 • simulovat materiály pomocí vhodného software na PC,
 • navrhnout vhodné technologie jejich přípravy,
 • zhodnotit možnost jejich využití v průmyslové praxi.

Absolventi se uplatní všude tam, kde je třeba inovovat produkty využitím nových speciálních materiálů a pokročilých technologií jejich přípravy, na různých pozicích (podle dosaženého stupně vzdělání) v projektech vědy a výzkumu, po absolvování doktorského studia i v akademické sféře.

Specializované volitelné předměty doplňující předměty společného oborového základu:

 • Speciální materiály (Bc.)
 • Pokročilé speciální materiály (NMgr.)
 • Praktikum speciálních materiálů (NMgr.)
 • Vícefázové systémy (NMgr.)
 • Fyzikální metalurgie (NMgr.)
 • Speciální technologie přípravy nových materiálů (NMgr.)
 • Povrchové úpravy materiálů a jejich diagnostika (NMgr.)
 • Úvod do molekulárních simulací (NMgr.)
 • Magnetické vlastnosti materiálů (NMgr.)
 • Speciální kompozitní materiály (Ph.D.)