Defektoskopie a diagnostika materiálů

Studiem tohoto studijního směru získají posluchači širší přehled v oblasti defektoskopie a diagnostice materiálů.

Defektoskop trubek
Defektoskop trubek

Defektoskop lan
Defektoskop lan

Vibrační magnetometr EV9
Vibrační magnetometr EV9

Studenti se seznámí:

 • s různými druhy defektoskopických metod,
 • s různými druhy diagnostických metod.

Studenti se naučí:

Absolventi se uplatní v oblasti defektoskopických zkoušek a diagnostice materiálu. Jedná se o firmy a laboratoře specializující se na detekci vad v materiálu. Uplatnění absolventů je možná při práci v oblasti bezpečnosti v průmyslu, dopravě lidí a nákladu, v kriminalistice a ohrožení teroristickými činy.

Specializované volitelné předměty doplňující předměty společného oborového základu:

 • Magnetická defektoskopie (Bc.)
 • Optická defektoskopie (Bc.)
 • Ultrazvuková defektoskopie (Bc.)
 • Rentgenová defektoskopie (Bc.)
 • Senzory fyzikálních veličin (NMgr.)
 • Optické diagnostické metody (Ph.D.)
 • Magnetická defektoskopie (Ph.D.)
 • Magnetická měření materiálů (Ph.D.)
 • Měření topografie povrchů vytvořených různými technologickými procesy (Ph.D.)
 • Akustické a diagnostické metody v technické praxi (Ph.D.)