Naši studenti si mohou během studia vybrat jednu ze čtyř specializací, které korespondují s aktuálním zaměřením vědeckovýzkumné činnosti, personálním
a laboratorním vybavením Katedry fyziky: