Naši studenti si mohou během studia vybrat jednu za sedmi specializací, které korespondují s aktuálním zaměřením vědeckovýzkumné činnosti, personálním
a laboratorním vybavením Katedry fyziky: