Profil absolventa bakalářského studijního oboru

Absolvent bakalářského studijního oboru Aplikovaná fyzika získá titul bakalář (Bc.) a s ním znalosti a dovednosti z oblasti tradičních i nových materiálů a technologií, které bude moci bez problémů využít při uplatnění v praxi, a to především jako člen odborných týmů zaměřených na defektoskopii a diagnostiku. Může se také rozhodnout pokračovat v navazujícím magisterském studiu a rozšířit si svoje vzdělání.

Profil absolventa navazujícího magisterského studijního oboru

Absolvent navazujícího magisterského studijního oboru Aplikovaná fyzika získá titul inženýr (Ing.). Prohloubí si své znalosti a dovednosti v oboru a bude tak připraven pro praxi všude tam, kde jsou třeba specialisté, resp. vedoucí týmů, kteří se zabývají fyzikálními aplikacemi v oblasti materiálů a technologií. V případě hlubšího zájmu o uvedenou problematiku se může zapojit do týmů, které řeší aktuální vědeckovýzkumné problémy na nejvyšší úrovni, a pokračovat v našem doktorském studijním programu.

Profil absolventa doktorského studia oboru

Absolvent doktorského studijního oboru Aplikovaná fyzika získá titul doktor (Ph. D.), který je nejvyšším stupněm vysokoškolského vzdělání u nás. Tento titul jej předurčuje k práci v týmech vědeckovýzkumných projektů vysokých škol a ústavů nebo k řešení praktických problémů podniků a firem zejména v oblasti výzkumu a vývoje nových materiálů a technologií. Jeho jazykové znalosti mu umožní pracovat nejen u nás, ale i v zahraničí v rámci zapojení naší země do evropských struktur.