Fyzikální olympiáda

Semináře pro řešitele

Témata SOČ

Nabídka tématNabídka středním školám

Pro studenty sš, ale i jejich profesorů, nabízíme řadu zajímavých přednášek popisující fyzikální zákonitosti kolem nás. Jednotlivé přednášky si můžete vyslechnout po domluvě buď na VŠB-TUO nebo přímo na vaší střední škole.
Zároveň vám nabízíme možnost vyzkoušet si jednu z mnoha laboratorních úloh, které jsou pro vás připraveny v našich laboratořích.