Kapalinový paprsek - Laboratoř J165 (mokrá část)

Přístrojové vybavení laboratoře:

 • Vysokotlaké čerpadlo PTV 19/60 na bázi Flow HSQ 5X; tlak do 415 MPa, průtok do 1,9 l/min
 • Řezací X-Y CNC stůl WJ1020-1Z-EKO s příslušenstvím
 • Speciální tlaková komora s manipulačním zařízením pro posuv vzorku (přetlak do 4 MPa)
 • Čerpadlo Kärcher 390 pro zajištění potřebného tlaku v tlakové komoře s příslušenstvím (tlak do 10 MPa, průtok do 6,5 l/min) s příslušenstvím
 • Čerpadlo Kränzle 3270 (tlak 10 až 25 MPa, průtok do 13 l/min)
 • Čerpadlo URACA RF708E/500 (tlak do 50 MPa, průtok do 50 l/min)
 • Sítovačka Retsch AS200 pro přípravu a analýzu vzorků abraziva
 • Zařízení pro úpravu vzorku s horizontální osou rotace (návrh a výroba PTS Solnař)
 • Zařízení pro soustružení vzorku (návrh a výroba KPVP, FVT v Prešove, TU Košice)
 • Zařízení pro rotaci vzorku kolem svislé osy (návrh a výroba KPVP, FVT v Prešove, TU Košice)
 • Snímač tlaku a teploty kapaliny Kistler 4067A5000A2 se zesilovačem 4618A2
 • Snímač síly Kistler 9301B se zesilovačem 5039A112
 • Trojosý snímač řezných sil abrazivního kapalinového paprsku vlastního návrhu a výroby osazený kovovými a polovodičovými tenzometry s můstkovým zesilovačem Dewetron DAQP-BRIDGE-B
 • Kalové čerpadlo Royal Einhell SP760
 • Teploměr Greisinger GTH 175/Pt-K
 • PC s měřicí kartou NI PCI-6251 M series DAQ

Řezání oceli
Řezání oceli extrémní tloušťky – laboratoř J165

Řezání titanu
Řezání titanu a titanových slitin – laboratoř J165

Řezání optického skla
Řezání optického skla velké tloušťky – laboratoř J165

Řezání oceli extrémní tloušťky:

Použité vybavení:

Vysokotlaké čerpadlo – Flow X5 (stavitelný rozsah tlaků 55 – 415 MPa, průtok až 1,9 l/min) X-Y CNC řezací stůl firmy PTV spol. s r.o. WJ1020-1Z-EKO a příslušenství

Parametry při řezání:

 • tlak vody v čerpadle - 380 MPa
 • průměr vodní trysky - 0,25 mm
 • průměr usměrňovací trubice - 1,02 mm
 • délka usměrňovací trubice - 76 mm
 • hmotnostní průtok abraziva - 225 g/min
 • vzdálenost trysky od materiálu - 2 mm
 • tloušťka materiálu - 190 mm
 • úhel mezi kolmicí k povrchu materiálu a osou paprsku - 0°
 • zrnitostní třída abrazivního materiálu - 80 mesh
 • typ abraziva - australský granát
 • rychlost posuvu - know-how

Řezání titanu a titanových slitin:

Použité vybavení:

Vysokotlaké čerpadlo – Flow X5 (stavitelný rozsah tlaků 55 – 415 MPa, průtok až 1,9 l/min) X-Y CNC řezací stůl firmy PTV spol. s r.o. WJ1020-1Z-EKO a příslušenství

Parametry při řezání:

 • tlak vody v čerpadle - 380 MPa
 • průměr vodní trysky - 0,25 mm
 • průměr usměrňovací trubice - 1,02 mm
 • délka usměrňovací trubice - 76 mm
 • hmotnostní průtok abraziva - 225 g/min
 • vzdálenost trysky od materiálu - 2 mm
 • tloušťka materiálu - 5 – 100 mm
 • úhel mezi kolmicí k povrchu materiálu a osou paprsku - 0°
 • zrnitostní třída abrazivního materiálu - 80 mesh
 • typ abraziva - australský granát
 • rychlost posuvu - 20 – 100 mm/min

Řezání optického skla velké tloušťky:

Použité vybavení:

Vysokotlaké čerpadlo – Flow X5 (stavitelný rozsah tlaků 55 – 415 MPa, průtok až 1,9 l/min) X-Y CNC řezací stůl firmy PTV spol. s r.o. WJ1020-1Z-EKO a příslušenství

Parametry při řezání:

 • tlak vody v čerpadle - 380 MPa
 • průměr vodní trysky - 0,25 mm
 • průměr usměrňovací trubice - 1,02 mm
 • délka usměrňovací trubice - 76 mm
 • hmotnostní průtok abraziva - 225 g/min
 • vzdálenost trysky od materiálu - 2 mm
 • tloušťka materiálu - 195 mm
 • úhel mezi kolmicí k povrchu materiálu a osou paprsku - 0°
 • zrnitostní třída abrazivního materiálu - 80 mesh
 • typ abraziva - australský granát
 • rychlost posuvu - know-how