Optická spektroskopie

Studiem tohoto zaměření studenti získají přehled o metodách optické spektroskopie, výpočtu optických spekter materiálů, tenkých vrstev a moderních nanostrukturovaných systémů. Studium vychází z pochopení a fyzikálního popisu optických vlastností látek, elektromagnetického vlnění a polarizačních vlastností světla. Cílem je využívat spektroskopii k chemické analýze, k měření struktury (tlouštěk vrstev, drsnosti povrchů), magnetických vlastností, anizotropie a řady dalších fyzikálních parametrů.

Elipsometr UVISEL
Elipsometr UVISEL firmy Jobin-Yvon Horiba.

Infračervená spektroskopie
Rozšířená infračervená spektroskopie

Studenti se naučí

 • popsat a modelovat optické vlastnosti látek a materiálů
 • principy spektrometrů, měření optických spekter
 • fitovat a zpracovávat měřená data metodami optimalizace
 • modelovat optické chování tenkých vrstev a nanostrukturovaných materiálů
 • využívat a popisovat polarizační vlastnosti světla

Studenti se uplatní například:

 • na pracovištích kontroly kvality a testování v optickém, automobilovém a polovodičovém průmyslu
 • ve vývojových a analytických laboratořích v lékařství a průmyslových podnicích
 • na pracovištích průmyslového a akademického výzkumu v oblastech materiálového výzkumu, optiky a optoelektroniky

Základní předměty z nichž zaměření vychází:

 • Fyzika III – optika (2.roč. Bc.)
 • Úvod do kvantové fyziky (3.roč. Bc.)
 • Teorie pevných látek (3.roč. Bc., 1.roč. NMgr.)
 • Teorie elektromagnetického pole (1.roč. NMgr.)

Odborné předměty spadající do zaměření:

 • Tenké vrstvy (3.roč. Bc.)
 • Vakuová a kryogenní technika (2.roč. NMgr.)
 • Optická spektroskopie (1.roč. NMgr.)
 • Laboratorní cvičení ze spektroskopie (1.roč. NMgr.)
 • Optoelektronika a integrovaná optika (2.roč. NMgr.)
 • Optické senzory (2.roč. NMgr.)