Progresivní technologie porušování materiálů

Absolventi tohoto studijního směru budou mít přehled o fyzikálních principech vzniku a působení nástrojů progresivních technologií – laser, plasma, kapalinový paprsek, elektrojiskrové nástroje. Podle stupně vysokoškolského vzdělání budou schopni přispět k dalšímu rozvoji uplatnění těchto nástrojů v praxi, jejich inovaci, modifikaci na nová použití apod.(VV program specializace)

Kapalinový paprsek - Laboratoř J165 (mokrá část)
Kapalinový paprsek - Laboratoř J165 (mokrá část)

Kapalinový paprsek - Laboratoř J163 (suchá část)
Kapalinový paprsek - Laboratoř J163 (suchá část)

Studenti se naučí:

 • analyzovat progresivní technologie porušování materiálů z hlediska jejich působení na materiály,
 • simulovat proces porušování pomocí vhodného software na PC,
 • navrhnout technologie porušování materiálů vhodné pro řešení modelových problémů praxe,
 • zhodnotit možnost jejich využití v průmyslové praxi

Absolventi se uplatní především tam, kde je potřeba z důvodu proveditelnosti, bezpečnosti, rychlosti celkového procesu nebo úspory materiálu obrábět materiály nekonvenčními metodami. Uplatnění absolventů závisí na dosaženém stupni vzdělání a zahrnuje řídící funkce ve výrobních podnicích, uplatnění ve vědeckovýzkumných projektech a po absolvování doktorského studia i v akademické sféře.

Specializované předměty doplňující předměty společného oborového základu:

 • Progresivní technologie porušování materiálů – povinný (Bc.)
 • Kovy I – volitelný (Bc.)
 • Mechanika sypkých hmot – volitelný (Bc.)
 • Nekovy – volitelný (Bc.)
 • Teorie plasticity – volitelný (Bc.)
 • Fyzikální vlastnosti hornin – volitelný (NMgr.)
 • Fyzikální metalurgie – volitelný (NMgr.)
 • Speciální aplikace kapalinových paprsků – volitelný (NMgr.)
 • Degradační procesy materiálů – volitelný (NMgr.)
 • Mechanika hornin a zemin – volitelný (NMgr.)
 • Simulace kompenzací pro flexibilní nástroje – volitelný (NMgr.)
 • Modelování proudění v prostředí ANSYS-FLUENT – volitelný (NMgr.)
 • 3D proudění – volitelný (NMgr.)
 • Termomechanické procesy tváření – volitelný (NMgr.)
 • Charakteristiky práškových materiálů – volitelný (NMgr.)
 • Povrchové úpravy materiálů a jejich diagnostika – volitelný (NMgr.)
 • Vakuová a kryogenní technika – volitelný (NMgr.)
 • Mechanika kontinua – volitelný (Ph.D.)
 • Interakční procesy kapalinového paprsku – volitelný (Ph.D.)
 • Toky kapalin vysokých energií – volitelný (Ph.D.)